Gwarancja Opłacalności

guarantee stamp
Mocno wierzymy w to, że pomożemy przynieść Ci oszczędności o wiele większe, niż inwestycja, którą Ty ponosisz, decydując się na współpracę z nami.

Dlatego GWARANTUJEMY opłacalność współpracy z nami.

Nie znasz nas, więc dlaczego to Ty masz ponosić ryzyko utraty ciężko zarobionych pieniędzy?

Jeśli przez rok nie przyniesiemy korzyści większych niż koszt rocznego abonamentu, oddamy ci na konto różnicę w 100% co do grosza.

Jak to działa?

1. Zakupowiec gwarantuje opłacalność zawieranej umowy dla Klienta.
Jeśli po upływie 11 miesięcy Klient uważa, że wypracowane oszczędności oraz inne korzyści płynące z przynależności do sieci klientów Zakupowca nie przekraczają ceny rocznego abonamentu, Zakupowiec zwróci brakującą różnicę na konto wskazane przez klienta pod warunkiem stałej współpracy Klienta z Zakupowcem i ustalenia przez Strony brakującej różnicy.

2. W celu skorzystania z Gwarancji Opłacalności, należy wysłać maila na adres biuro@zakupowiec.pl.
Należy zrobić to w ostatnim miesiącu obowiązywania aktualnego abonamentu lub najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu okresu obowiązywania abonamentu.

3. Każde zgłoszenie realizowane jest niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o chęci skorzystania z Gwarancji Opłacalności.

4. W odpowiedzi na wiadomość Klient otrzyma od Zakupowca fakturę korygującą do złożonego zamówienia. Sprawdzoną i podpisaną fakturę należy zeskanować i odesłać na adres: biuro@zakupowiec.pl. Na jej podstawie zostaną zwrócone pieniądze za abonament.

5. Zwrot pieniędzy w ramach Gwarancji Opłacalności zostanie zrealizowany przelewem na wskazane konto, jak tylko Zakupowiec otrzyma od Klienta i zweryfikuje podpisaną fakturę korygującą.
Skontaktuj się z nami i zostań Klientem Zakupowca już TERAZ →